Protokół z VII sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 24 września 2015r.w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

ProtokółVII.pdf