Protokół z XIV sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 23 czerwca 2016r.w Nadolniku (Nadolnik 22)

ProtokółXIV.pdf