Protokół z XVI sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 17 listopada 2016r.w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

ProtokółXVI2016.pdf