Protokół z XVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 27 lutego 2017r. w Świetlicy Wiejskiej w Heliodorowie

Protokół z XVIII sesji.pdf