2018-2023

Protokół Nr VI/2019 z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 23 maja 2019r.

Protokół Nr VI/2019.pdf

Protokół Nr V/2019 z obrad V sesji Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 4 kwietnia 2019r.

Protokół Nr V/2019.pdf

Protokół Nr IV/2019 z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 lutego 2019r.

Protokół Nr IV/2019.pdf

Protokół Nr III/2018 z III sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin, która odbyła się dnia 21 grudnia 2018r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie, Plac Wolności 19

Protokół Nr III/2018.pdf

Protokół Nr II/2018 z II sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin, która odbyła się dnia 28 listopada 2018r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie, Plac Wolności 19

Protokół Nr II/2018 z II sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin.pdf

Protokół z I sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 22 listopada 2018r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie, Plac Wolności 19

Protokół z I sesji.pdf