Prawo Miejscowe

Uchwały prawa miejscowego publikowane są w Dziennikach Urzędowych Województwa Wielkopolskiego pod adresem:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/publisher-browse