Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Skarbnika MiG Szamocin za 2020 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Skarbnika MiG Szamocin za 2019 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Skarbnika MiG Szamocin za 2018 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Skarbnika MiG Szamocin za 2017 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Skarbnika MiG Szamocin za 2016 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2015 r

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2014 r

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2013 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2012 r.

Oswiadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2011 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2010 r.

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majatkowe za rok 2009

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majatkowe za rok 2008

Anna Jędraszczak.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2007r.

Jędraszczak.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2005 rok

Oświadczenie majątkowe