Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Szamocinie, która odbędzie się dnia 16 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00 w sali ratuszowej Urzędu Miasta i Gminy Szamocin, ul. Plac Wolności 19Utworzenie dokumentu2019-12-09 12:36:25Piotr Stromyło
Projekty uchwał IX sesji Rady Miejskiej w SzamocinieUtworzenie dokumentu2019-12-09 12:34:51Piotr Stromyło
Uchwała Nr SO.0952/19/17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy SzamocinUtworzenie dokumentu2019-12-09 12:00:20Piotr Stromyło
Uchwała Nr SO.0957/19/17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy FiUtworzenie dokumentu2019-12-09 11:56:08Piotr Stromyło
Uchwała Nr SO.0951/65/D/17/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Szamocin deficytu budżetu ustalUtworzenie dokumentu2019-12-09 11:52:45Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotycUtworzenie dokumentu2019-12-09 10:06:12Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rokUtworzenie dokumentu2019-12-09 09:55:28Piotr Stromyło
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat z dnia 6 grudnia 2019.Utworzenie dokumentu2019-12-09 09:52:41Piotr Stromyło
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy SzamocinUtworzenie dokumentu2019-12-03 13:52:57Piotr Stromyło
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w Gminie Szamocin w okresie od dnia 07.01.2020 do dnia 22.12.2020 r.Utworzenie dokumentu2019-12-03 13:50:55Piotr Stromyło
Zamówienie publiczne - Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy SzamocinModyfikacja dokumentu2019-12-02 13:58:08Piotr Stromyło
Ogłoszenie Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 29 listopada 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "ds. gospodarowania odpadami" w UMiG w SzamocinieModyfikacja dokumentu2019-12-02 08:08:00Piotr Stromyło
Ogłoszenie Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 29 listopada 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "ds. gospodarowania odpadami" w UMiG w SzamocinieUtworzenie dokumentu2019-12-02 08:07:30Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "ds. gospodarowania odpadami" w UMiG w SzamociUtworzenie dokumentu2019-12-02 08:05:46Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań pModyfikacja dokumentu2019-11-29 08:19:25Piotr Stromyło
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 27 listopada 2019 - Zarządzenie 78/2019Utworzenie dokumentu2019-11-28 13:43:38Piotr Stromyło
Zamówienie publiczne - Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy SzamocinModyfikacja dokumentu2019-11-28 13:31:47Piotr Stromyło
PodatkiModyfikacja dokumentu2019-11-28 13:26:54Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań pUtworzenie dokumentu2019-11-28 13:23:32Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodUtworzenie dokumentu2019-11-28 13:20:53Piotr Stromyło