Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Informacja o wyniku I przetargów ustnych nieograniczonych na działki nr 53 i nr 54 połozonych w SzamocinieUtworzenie dokumentu2022-01-25 09:53:20Michał Świerczyński
Informacja o wyniku I przetargów ustnych nieograniczonych na działki nr 53 i nr 54 połozonych w SzamociniePublikacja dokumentu2022-01-25 09:51:47Michał Świerczyński
Zarządzenie Nr 6/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułuUtworzenie dokumentu2022-01-25 09:48:59Michał Świerczyński
Zarządzenie Nr 6/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułuPublikacja dokumentu2022-01-25 09:46:58Michał Świerczyński
Ogłoszenie o naborze na partnera 7.1.2 Wielkopolskie Gmina SzamocinUtworzenie dokumentu2022-01-21 13:37:39Michał Świerczyński
Ogłoszenie o naborze na partnera 7.1.2 Wielkopolskie Gmina SzamocinPublikacja dokumentu2022-01-21 13:32:41Michał Świerczyński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin Nr 2/2022 z dnia 21.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średnieUtworzenie dokumentu2022-01-21 07:37:39Michał Świerczyński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin Nr 2/2022 z dnia 21.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniePublikacja dokumentu2022-01-21 07:35:37Michał Świerczyński
Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa praModyfikacja dokumentu2022-01-19 12:19:24Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa praModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:46:43Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa praModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:46:33Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 5/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizoModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:36:10Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 5/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizowanych w Utworzenie dokumentu2022-01-18 14:34:12Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 4/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2022-2030Modyfikacja dokumentu2022-01-18 14:33:21Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 3/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rokModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:33:10Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 4/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2022-2030Utworzenie dokumentu2022-01-18 14:31:34Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 3/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2022 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rokUtworzenie dokumentu2022-01-18 14:29:53Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 49/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy SzModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:22:08Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 48/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GminyModyfikacja dokumentu2022-01-18 14:21:46Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rokUsunięcie dokumentu2022-01-18 14:20:28Piotr Stromyło