Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonUtworzenie dokumentu2019-04-18 08:08:21Michał Świerczyński
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11.04.2019r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarząUtworzenie dokumentu2019-04-18 08:03:34Michał Świerczyński
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 17/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.Utworzenie dokumentu2019-04-17 07:42:50Michał Świerczyński
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 16/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.Utworzenie dokumentu2019-04-17 07:40:27Michał Świerczyński
Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy SzamoUtworzenie dokumentu2019-04-17 07:30:48Michał Świerczyński
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy SzamoModyfikacja dokumentu2019-04-17 07:25:26Michał Świerczyński
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy SzamoUtworzenie dokumentu2019-04-17 07:23:02Michał Świerczyński
Protokół Nr IV/2019 z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 lutego 2019r.Utworzenie dokumentu2019-04-10 11:29:16Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie PiłaModyfikacja dokumentu2019-04-10 10:11:55Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rokModyfikacja dokumentu2019-04-10 10:11:33Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027Modyfikacja dokumentu2019-04-10 10:08:17Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/8 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania składów osobowych stModyfikacja dokumentu2019-04-10 10:07:43Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących RModyfikacja dokumentu2019-04-10 10:07:12Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Nadolniki, Kozarzyn, JózefowoUtworzenie dokumentu2019-04-10 10:05:25Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy SzamocinUtworzenie dokumentu2019-04-10 10:03:32Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 latUtworzenie dokumentu2019-04-10 10:01:27Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy SzamUtworzenie dokumentu2019-04-10 09:58:49Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenie inkasentów i określeniUtworzenie dokumentu2019-04-10 09:56:45Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wyModyfikacja dokumentu2019-04-10 09:54:22Michał Świerczyński
Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wyUtworzenie dokumentu2019-04-10 09:53:48Michał Świerczyński