Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Protokół Nr XIII/2020 z obrad XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020r.Utworzenie dokumentu2020-09-18 13:33:19Piotr Stromyło
Wyniki głosowań XIV sesji Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 11 września 2020 r.Utworzenie dokumentu2020-09-18 13:31:33Piotr Stromyło
Uchwała Nr XIV/157/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rokUtworzenie dokumentu2020-09-18 13:30:04Piotr Stromyło
Uchwała Nr XIV/156/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028Utworzenie dokumentu2020-09-18 13:29:32Piotr Stromyło
Uchwała Nr XIV/155/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz gminy SzamocinUtworzenie dokumentu2020-09-18 13:28:50Piotr Stromyło
Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Szamocinie, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2020 r. o godzinie 16:00 w sali ratuszowej Urzędu Miasta i Gminy Szamocin, ul. Plac Wolności 19Modyfikacja dokumentu2020-09-18 13:27:33Piotr Stromyło
Uchwała Nr XIV/154/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Szamocinie stanowiącej własność Gminy SzamocinUtworzenie dokumentu2020-09-18 13:27:26Piotr Stromyło
Uchwała Nr XIV/153/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Szamotach stanowiącej własność Gminy SzamocinUtworzenie dokumentu2020-09-18 13:26:50Piotr Stromyło
Uchwała Nr XIV/152/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUtworzenie dokumentu2020-09-18 13:26:15Piotr Stromyło
Uchwała Nr XIV/151/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020 – 2030Utworzenie dokumentu2020-09-18 13:25:34Piotr Stromyło
Protokół z dnia 11 września 2020 r. z VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w SzamocinieUtworzenie dokumentu2020-09-16 08:52:12Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrz Miasta I Gminy Szamocin z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy SzamocinUtworzenie dokumentu2020-09-11 13:11:30Piotr Stromyło
Zamówienie publiczne - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2019/2020.Modyfikacja dokumentu2020-09-11 12:49:37Piotr Stromyło
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 98/1 o pow. 816 m², położonej w Szamocinie przy ul. MarcinkowskieUtworzenie dokumentu2020-09-10 14:50:35Piotr Stromyło
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szamocinie przy ul.Rynek 15Utworzenie dokumentu2020-09-10 14:45:13Piotr Stromyło
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w SzamocinieUtworzenie dokumentu2020-09-09 19:56:22Michał Świerczyński
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w SzamociniePublikacja dokumentu2020-09-09 19:55:32Michał Świerczyński
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w SzamocinieUtworzenie dokumentu2020-09-09 19:53:09Michał Świerczyński
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w SzamociniePublikacja dokumentu2020-09-09 19:52:07Michał Świerczyński
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w LipieUtworzenie dokumentu2020-09-09 19:48:46Michał Świerczyński