Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-07-27 14:23:29Piotr Stromyło
Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-07-27 14:22:54Piotr Stromyło
Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-07-27 14:21:34Piotr Stromyło
Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-07-27 14:19:47Piotr Stromyło
Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-07-27 14:19:02Piotr Stromyło
Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-07-27 14:17:51Piotr Stromyło
Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-07-27 14:12:59Piotr Stromyło
Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „ds. rozwoju gminy” w Urzędzie Miasta i Gminy SzamocinModyfikacja dokumentu2021-07-27 13:03:31Piotr Stromyło
Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „ds. rozwoju gminy” w Urzędzie Miasta i Gminy SzamocinUtworzenie dokumentu2021-07-27 13:02:37Piotr Stromyło
Informacja o wyborze oferty - Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w SzamocinieUtworzenie dokumentu2021-07-22 13:02:48Piotr Stromyło
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg w Gminie Szamocin - część nr 1: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie, część nr 2: Przebudowa drUtworzenie dokumentu2021-07-21 12:11:32Piotr Stromyło
Zarządzenie Nr 22/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rokUtworzenie dokumentu2021-07-19 14:04:27Piotr Stromyło
Unieważnienie zapytania ofertowego - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie"Utworzenie dokumentu2021-07-19 14:00:47Piotr Stromyło
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 13 lipca 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-07-13 14:44:35Michał Świerczyński
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 13 lipca 2021 r.Publikacja dokumentu2021-07-13 14:42:47Michał Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie"Utworzenie dokumentu2021-07-13 12:52:52Piotr Stromyło
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w HeliodorowieUtworzenie dokumentu2021-07-13 12:50:14Piotr Stromyło
Decyzja Dyrektora RZGW w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szamocin na okres 3Modyfikacja dokumentu2021-07-07 14:57:32Piotr Stromyło
Decyzja Dyrektora RZGW w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szamocin na okres 3Utworzenie dokumentu2021-07-07 14:57:11Piotr Stromyło
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dnia 7 lipca 2021 - działka nr 46Utworzenie dokumentu2021-07-07 14:48:45Piotr Stromyło