Bilans z wykonania budżetu

Bilans z wykonania budżetu 2015

Bilans Jednostki Budżetowej i Samorzadowego Zakładu Budżetowego.pdf

Bilans z wykonania budżetu Panstwa, Jednostki i Samoprzadu terytorialnego.pdf

Rachunek zyskow i strat jednostki.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki .pdf

Sprawozdania finansowe za 2014 rok

Bilans Jednostki Budżetowej i Samorzadowego Zakładu Budżetowego.pdf

Bilans z wykonania budżetu Panstwa, Jednostki i Samoprzadu terytorialnego.pdf

Rachunek zyskow i strat jednostki.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki .pdf

Bilans z wykonania budżetu 2013

Bilans.pdf

Bilans z wykonania budżetu 2008

Bilans 2008.pdf

Bilans z wykonania budżetu 2007

Bilans 2007.pdf

Bilans z wykonania budżetu 2005