Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2020 rok - Urząd Miasta i Gminy Szamocin

Bilans- Urząd Miasta i Gminy Szamocin.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Informacja dodatkowa.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2020 rok - Gmina Szamocin

Bilans-Gmina Szamocin.pdf

Bilans- Jednostki i zakłady budżetowe.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Informacje dodatkowe-cz.1.pdf

Informacje dodatkowe-cz.2.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2019 rok - Gmina Szamocin

Bilans-Gmina Szamocin.pdf

Bilans- Jednostki i zakłady budżetowe.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Informacje dodatkowe.pdf

Bilans z wykonania budżetu za 2019 rok

Bilans z wykonania budżetu za 2019 rok.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Szamocinie

Bilans.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Informacje dodatkowe.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Lipiej Górze

Bilans.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Informacje dodatkowe.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2018 rok - Miejsko-Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Oświaty

Bilans.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Informacje dodatkowe.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2018 rok - Klub Malucha

Bilans.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Informacja dodatkowa.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2018 rok - Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie

Bilans.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Informacje dodatkowe.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2018 rok - Gmina Szamocin

Bilans jednostki budzetowej i samorzadowego zakładu budzetowego.pdf

Bilans z wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2018 rok - Urząd Miasta i Gminy Szamocin

Bilans.pdf

Racunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2018 rok - OPS

Bilans.pdf

Rachunek Z i S.pdf

Zestawienie zmian.pdf

Bilans/ Rachunek Z i S/ Zestawienie zmian 2018 rok - ZGKiM

Bilans.pdf

Rachunek Z i S. pdf

Zestawienie zmian.pdf

Bilans z wykonania budżetu 2015

Bilans Jednostki Budżetowej i Samorzadowego Zakładu Budżetowego.pdf

Bilans z wykonania budżetu Panstwa, Jednostki i Samoprzadu terytorialnego.pdf

Rachunek zyskow i strat jednostki.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki .pdf

Sprawozdania finansowe za 2014 rok

Bilans Jednostki Budżetowej i Samorzadowego Zakładu Budżetowego.pdf

Bilans z wykonania budżetu Panstwa, Jednostki i Samoprzadu terytorialnego.pdf

Rachunek zyskow i strat jednostki.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki .pdf

Bilans z wykonania budżetu 2013

Bilans.pdf

Bilans z wykonania budżetu 2008

Bilans 2008.pdf

Bilans z wykonania budżetu 2007

Bilans 2007.pdf

Bilans z wykonania budżetu 2005