Opinie i uchwały RIO

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok