Zarządzenie Nr 2/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Nr 2.pdf