Oświadczenie majatkowe Burmistrza MiG za 2007r.

- Kucner.pdf