Zarządzenie nr 35/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 września 2008 w sprawie powołania zastępcy burmistrza

Zarządzenie.pdf