Zarządzenie nr 16/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarzadzenie Nr16/2008.pdf