Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 17 wrezśnia 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Zarządzenie Nr 11/2009.pdf