Zarządzenie Kierownika Nr 14/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 14/2009.pdf