Zarządzenie Kierownicze Nr 15/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Zarządzenie Nr 15/2009.pdf