Zarządzenie Kierownika nr 16/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwenteryzacji rzeczowych składników majątku gminy

Zarządzenie Kierownika nr 16/2009.pdf