Zarządzenie nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 1/2010pdf