Kontakt

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 Kontakt z biurem :

-w godzinach pracy Urzędu

tel   - 67 2848 003

fax  - 67 2848 065

e-mail : gczk@gminaszamocin.pl

 

-po godzinach pracy Urzędu

gsm  - 694 476 816

gsm  - 695 169 588