Protokół Nr XXXIV-5/2010 z XXXIV sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin odbytej dnia 9 września 2010r w sali sesyjnej UMiG Szamocin

Protokół Nr XXXIV-5/2010.pdf