Protokół Nr X/11 obrad X sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Szamocin, Plac wolności 19 odbytej w dniu 30 listopada 2011r

Protokół Nr X/11.pdf