Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie wsp

Zarządzenie Nr 2/2012.pdf