Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadania

Zarządzenie Nr 7/2012.pdf