Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tyt

Zarządzenie Nr 8/2012.pdf