Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 9/2012.pdf