Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lipia Góra dotyczących reorganizacji jednoste

Zarządzenie Nr 10/2012.pdf