Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr 12/2012.pdf