Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 13/12.pdf