Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach uzupełniajacych do Rady Miasta i Gmi

Zarządzenie Nr 14/12.pdf