Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i wody położone na terenie Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie Nr 18/2012.pdf