Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie projektów statutów jednostek pomocniczyc

Zarządzenie Nr 15/12.pdf