Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za rok 2011

Zarządzenie Nr 16/2012.pdf