Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty zajęte pod ogródki konsumenckie na rynku w Szamoci

Zarządzenie Nr 20/12.pdf