Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiący

Zarządzenie Nr 11/2012.pdf