Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i wody położone na terenie Miasta i Gminy w Szamocin

Zarządzenie Nr 21/2012.pdf