Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym n

Zarządzenie Nr 29/2012.pdf

zał Nr 1.doc