Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 33/2012.pdf