Zarządzenie nr 25/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 25/12.pdf