Zarządzenie nr 30/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2012 roku oraz info

Zarządzenie nr 30/12.pdf