Zarządzenie nr 28/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubieg

Zarządzenie nr 28/12.pdf