Zarządzenie nr 32/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczni

Zarządzenie 32/2012.pdf