Planowanie przestrzenne - Wnioski

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.pdf