Warunki Zabudowy - Wnioski

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.pdf

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf