Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2013-2020.

Zarządzenie Nr 38/2012.pdf