Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie Nr 41/2012.pdf