Zarządzenie nr 42/12 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie nr 42/12.pdf