Protokół Nr XXV/2013 z obrad XXV sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dworze, Nowy Dwór 11a odbytej w dniu 7 listopada 2013r.

Protokół Nr XXV/2013.pdf