Oświadczenie majątkowe za 2013 r.-Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf